EUROPO to o Tobie

Europa stoi w obliczu największej klęski humanitarnej. U granic Unii Europejskiej codziennie rozgrywa się dramat uchodźców z Syrii. Tysiące osób próbuje dostać się do Europu w ucieczce przed koszmarem wojny. Niestety marzenia wielu nigdy nie doczekają się realizacji. Utoną w bezgranicznych wodach oceanu, uduszą się przemytniczych ciężarówkach bez tlenu. Jak jeszcze zakończyć można marzenia? Scenariuszy może
Więcej

Słuchaj Ojca!

Czasami aby coś zrozumieć trzeba się cofnąć do początku wydarzenia. Metoda retrospekcji jest szczególnie wykorzystywana w terapii osób, które w wyniku traumatycznych przeżyć potrzebują powrotu do przeszłości, aby odzyskać równowagę w teraźniejszości. Często wyparte wspomnienie nie pozwala prawidłowo funkcjonować, dręczy i prześladuje. Dopiero oswojenie tego wspomnienia pozwala odzyskać spokój i równowagę. Pomocy w wyjściu na
Więcej

UNIA EUROPEJSKA – jak to się zaczęło?

  O początkach jednoczenia się Europy i o tym, że początki nie były łatwe. Było miejsce poszarpane, poniszczone i skłócone.  Pełne było nieufności, wzajemne relacje oparte były na strachu i podejrzliwości jak zachowa się druga strona. Niepewność jutra, ciężar dnia codziennego to była normalna rzeczywistość. Brak podstawowych towarów to była codzienność. Sześć lat wojny na
Więcej